Scroll Top
KONKURS 4 pory roku 2022_baner 1200x628-2

REGULAMIN KONKURSU MAGICZNA WYSPA W OGRODZIE POD PERGOLĄ HIRON 2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Magiczna wyspa w ogrodzie pod pergolą Hiron. i jest zwany dalej: Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Viven Garden – salon wyposażenia ogrodów będący własnością pracownia OOP sp. z o.o., zwany dalej Organizatorem.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 5 listopada 2023, godz. 23:59.
 4. Nagrody konkursowe sponsoruje Organizator.
 5. Ogłoszenie wyników każdej edycji nastąpi nie później niż na miesiąc po terminie nadsyłania zgłoszeń; 5 grudnia 2023. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu lub zmiany terminu ogłoszenia wyników w uzasadnionych przypadkach.
 6. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu opracowanego projektu wolnostojącego Wnętrza Ogrodowego w formie kompletnej wizji (np. projektu lub szkicu 2D i/lub wizualizacji 3D wraz z czytelnym komentarzem) na adres  .
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs skierowany jest do
  a. profesjonalnych projektantów ogrodów
  b. projektantów innych specjalizacji, którzy czują się swobodnie i zajmują się (przynajmniej incydentalnie) komercyjnym aranżowaniem prywatnych przestrzeni zewnętrznych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a. zapoznanie z regulaminem Konkursu,
  b. przesłanie opracowanego projektu w wyznaczonych terminach.
 3. Autorski pomysł na Wnętrze Ogrodowe powinien zawierać informację o:
  a. funkcji wnętrza ogrodowego,
  b. wymiarach zadaszenia i tarasu,
  c. elementach wyposażenia zadaszenia, wnętrza pod pergolą, a także otoczenia pergoli (jeśli jest to częścią pomysłu).
 4. Projekt powinien:
  a. przedstawiać wolnostojące wnętrze ogrodowe
  b. uwzględniać wykorzystanie przynajmniej jednej pergoli Hiron GT marki Viven Garden [link do produktu]
  c. uwzględniać wykorzystanie dedykowanego wyposażenia – szczególnie wypełnienia ścian [paleta rozwiązań Hirona],
  d. zawierać opis koncepcji aranżacji wnętrza oraz pełną specyfikację wykorzystanych produktów (w szczególności wybrane kolory, materiały wykończenia i elementy wyposażenia pergoli).
 5. Funkcja przestrzeni pozostaje do swobodnego wyboru przez Uczestnika a organizator zachęca, aby odzwierciedlała ona jego osobiste preferencje i marzenia.
 6. Projekt może zawierać różne elementy wyposażenia wnętrza. Wykorzystanie produktów z oferty Viven Garden (mebli, oświetlenia, itd.…) będzie mile widziane
§ 3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Zwycięzców wybierze Kapituła Konkursu, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatorów:
  Łukasz Kilarski: artysta plastyk, pedagog, multidyscyplinarny projektant ogrodów
  – Jakub ‘Gardner’ Myśliwiec: projektant ogrodów, twórca pracowni projektowej Jakub Gardner Team, lider fundacji Organizacja Ogrodów Polskich
  – 6-osobowy zespół jury w składzie specjalistów marki Viven
 2. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są:
  1. miejsce – 3000 zł
  2. miejsce – 1500 zł
  3. miejsce – weekendowy pobyt w SPA
 3. Podczas oceny prac konkursowych pod uwagę brane będą:
  – emocje i historia zawarte w koncepcie
  – szerszy kontekst (krajobrazowy), w którym umieszczona będzie Magiczna Wyspa
  – kreatywne wykorzystanie produktu Hiron GT
 4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora i partnerów konkursu na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Organizatora i partnerów konkursu.
 5. Organizator w ramach możliwości przy każdej publikacji pracy lub autorskich wizualizacji przesłanych przez Uczestnika poda do publicznej wiadomości jego imię i nazwisko, markę projektową i link do strony internetowej.
 6. W przypadku, gdy praca zostanie zwizualizowana przez Organizatora, Uczestnik otrzyma pakiet ujęć do wykorzystania w swoim portfolio i w celach marketingu swojej praktyki projektowej. Wizualizacja pozostaje własnością Organizatora i może być wykorzystywana w celach marketingowych. Uczestnik w ramach możliwości przy każdej publikacji wizualizacji opracowanych przez Organizatora poda do publicznej wiadomości nazwę Organizatora oraz informację o pochodzeniu (konkurs) i link do strony internetowej.
§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Podane przez Uczestnika dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 2. Administratorem danych jest Pracownia OOP sp. z o.o. ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków. Wysłanie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach spornych nieuwzględnionych w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

Posty powiązane